domingo, 6 de noviembre de 2016

QUÉ ÉS LA PSICOMOTRICITAT

Estimades famílies:

M'agradaria poder donar unes pinzellades sobre qué és la psicomotricitat, la seva importància i els diferents rituals que duïm a terme a cadascuna de les sessions.

Tot i que la motricitat fina i gruixuda es treballa de forma globalitzada en el dia a dia, dedicam un temps setmanal a dur a terme una sessió de psicomotricitat. Així, seguim la filosofia de Bernard Aucouturier i respectam els diferents moments que ha de tenir presents una sessió de psicomotricitat: ritual d’entrada, explosió motriu, joc simbòlic, moment de representació i ritual de sortida.


S'entén la pràctica psicomotriu com un procés d’ajuda que acompanya a l’infant en el seu propi itinerari maduratiu, que va des de l'expressivitat motriu i el moviment fins a l’accés a la capacitat de descentració. En aquest procés són atesos els aspectes primordials que formen part de la globalitat en la que estan immersos els infants en aquesta etapa, com són l’afectivitat, la motricitat i el coneixement, aspectes que aniran evolucionant des de la globalitat a la diferenciació, de la dependència a la autonomia i de la impulsivitat a la reflexió.


      La nostra pràctica es basa en tot allò ideat per Bernard Aucouturier, i en ella l’infant és el centre de tot; és a dir, es parteix de l’infant, de les seves descobertes i de totes les seves potencialitats. 
Es respecten els diferents moments que ha de tenir una sessió:
▪   Ritual d'entrada: Els infants entren a la sala, es lleven les sabates i es posen els calcetins de psicomotricitat; a continuació, es realitza una assemblea on s'observa la sala, es recorden les normes...
▪   Moment d'expressivitat motriu i joc simbòlic: En primer lloc, es toma la torre de coixins i es fa el moment d'explosió motriu, a continuació i de manera progressiva, s'inclou material per afavorir el joc simbòlic (disfresses, teles, complements...)
▪   Moment de representació: Varia en funció de cada sessió: fustetes, plastelina, dibuix, pintura, mirall, conversa,...
▪    Relaxació i ritual de sortida: Audició tranquil·la, petit descans, respiracions, massatges, danses...
      Cal esmentar que l'espai no és gaire ampli ja que el centre consta amb una sala específica prefabricada, però l’intentam aprofitar al màxim. 

Alguns dels objectius que volem treballar durant aquest curs són:
      Ø  Adquirir un progressiu control motor.
Ø  Interioritzar el propi esquema corporal.
Ø   Prendre consciència i acceptar les nostres capacitats i limitacions.
Ø  Oferir un espai que permeti a cada infant experimentar l’entorn.
Ø  Demanar i acceptar ajuda en els moments relacionats amb la sessió per anar en camí de la conquesta de l’autonomia.

Famílies, esper haver pogut fer-vos més facil l'entenement de la importància d'aquestes sessions i el paper que juga a l'etapa d'educació infantil el àrea de psicomotricitat.
Us anim a seguir mirant el nostre blog i poder visualitzar els diferents rituals i les propostes que desenvolupam a cada sessió..
Salutacions,
Olga.

No hay comentarios:

Publicar un comentario